Մեթոդական միավորումներ

Շենաթաղի հիմնական դպրոցում գործում է 3 մեթոդական միավորում:
1. Տարրական կրթություն և մեթոդիկա

Նախագահ՝ Իրա Պապյան

Անդամներ՝ Լիանա Զաքարյան

Հերմինե Հարությունյան

 

2. Հումանիտար

Նախագահ՝ Ռուբեն Զաքարյան

Անդամներ՝ Գոհար Ստեփանյան

Համեստ Աբրահամյան

Ելենա Բադալյան

 

3. Բնագիտական

Նախագահ՝  Սերյոժա Հովհաննիսյան

Անդամներ՝  Գալյա Բադիրյան

Ելենա Բադալյան