Աշակերտներ

                                                         Ցուցակ

2017-2018 ուստարում 1-ին դասարան ընդունված աշակերտների

  1.   Հովհաննիսյան  Էրիկ        Վարդանի    արակ., 2010.05.14, ԱԲ 027811
  2. Հովհաննիսյան   Վահագն  Վարդանի    արակ., 2011.10.04, ԱԲ134670
  3. Ղազարյան         Վահե         Արտաշեսի    արակ., 2011.04.08, 087330
  4. Մկրտչյան      Ամալյա     Գուրգենի,        իգ.,        2011.06.18, ԱԲ 134455
  5. Սարջանյան   Նատալի    Վիգենի,          իգ.,         2011.01.27    ԱԲ087185