Դպրոցի կառավարման խորհուրդ

<< Շենաթաղի հիմնական դպրոց>>  ՊՈԱԿ-ի 

Կոլեգալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի

Անվանական կազմ

 

1. Հովհաննիսյան Սերյոժա- մանկավարժական խորհրդի  ներկայացուցիչ

2. Օհանյան Անուշ          — մանկավարժական խորհրդի  ներկայացուցիչ

3. Կարապետյան Սոֆյա- ծնողական խորհրդի  ներկայացուցիչ

4. Լաչինյան Մարինե — ծնողական խորհրդի  ներկայացուցիչ

5.Մուսաելյան Երջանիկ -ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ /ՏԻՄ  ղեկավարի ներկայացմամբ/

6. Գրիգորյան Ռաֆիկ — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ

7. Գրիգորյան Ժիրայր -ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ

8.Հարությունյան Էդիկ-  ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ